Szanowni Goście,

dziękujemy za przestrzeganie regulaminu, który służy zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu wszystkim naszym Gościom.

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 17:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 2. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 .
 3. Osoby niezameldowane  w Ośrodku mogą przebywać gościnnie na jego terenie od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Zadatek w wysokości 40% kosztów nie podlega zwrotowi w sytuacji, gdy Gość zrezygnuje  z rezerwacji w terminie krótszym niż 60 dni do daty przyjazdu.
 5. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu.
 6. Do kosztów pobytu zostanie doliczona opłata miejscowa, której wysokość określa Gmina Trzebiatów. Danina na rzecz gminy zostaje pobrana w formie gotówki w dniu przyjazdu.
 7. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług na terenie Ośrodka nie powinno zakłócać spokoju innym Gościom.
 8. Osoby zameldowane w ośrodku mogą parkować swoje samochody wyłącznie w  miejscu do tego wyznaczonym. Miejsca postojowe są parkingiem niestrzeżonym, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 9. Na czas nieobecności należy zamykać apartamenty i pokoje hotelowe, chronić przedmioty wartościowe oraz pieniądze, a także wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, za wyjątkiem lodówki.
 10. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny przebywać na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 11. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia Ośrodka, powstałe z ich winy, z winy dzieci będących pod ich opieką oraz z winy odwiedzających ich osób. Należy natychmiast powiadomić personel Ośrodka o usterkach lub zniszczeniach powstałych w trakcie użytkowania apartamentu lub pokoju hotelowego.
 12. Nie należy dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach/pokojach hotelowych i w ich wyposażeniu.
 13. Apartament lub pokój hotelowy należy pozostawić w takim stanie, w jakim został on przydzielony. Pozostawienie brudnych naczyń oraz śmieci, będzie skutkowało naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 200 PLN.
 14. Apartamenty za Regą świadczą usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń i reklamacji dotyczących usług, Gość proszony jest o zgłoszenie nie później niż jeden dzień po przyjeździe. Reklamacje zgłaszane w dniu wyjazdu nie będą uwzględniane.
 15. Ośrodek nie jest przystosowany dla zwierząt.
 16. Opłata za uszkodzenie lub utratę karty/klucza do drzwi wynosi 30 PLN.
 17. Grillowanie jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych.
 18. Rowery mogą być pozostawiane wyłączenie w ROWEROWNI.Obowiązuje zakaz wprowadzania rowerów do budynków mieszkalnych. Za niedostosowanie się do zakazu grozi kara w wysokości 700 PLN.
 19. W apartamentach i pokojach hotelowych jest całkowity Zakaz Palenia papierosów i e-papierosów, za niedostosowanie się do zakazu grozi opłata w wysokości 500 PLN.
 20. Właściciel  zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu Ośrodka przez Gości, nie przestrzegających Regulaminu – szczególnie zakłócających  w rażący sposób wypoczynek innym sąsiadom.
 21. Regulamin ośrodka znajduje się na stronie internetowej, w recepcji ośrodka i w każdej jednostce mieszkalnej. Podpisanie karty meldunkowe jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.